PROVOZNÍ ŘÁD

1. Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem.

2. Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.

3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

4. Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.

5. Do herní zóny je vstup povolen pouze bez obuvi.

6. V prostorách herny platí přísný zákaz kouření.

7. Do prostor herny platí zákaz vstupu zvířat.

8. Zákaz konzumace potravin a nápojů.

9. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.